Monday, September 16, 2013

तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार


आज मला काही वेगळा नाही मांडायचा आहे, आपण हे बर्याच द एकात आलो आहे पण मला कदाचित आज हे कळलं... तुम्हाला आधीच कळलं असेल...

जेव्हा आपण म्हणतो देव आपल्यातच आहे, देव हा प्रत्येक व्यक्ती मध्ये आहे.आपण त्याचाच एक अंश आहोत... एकदम बरोबर आहे हे..
माणसात जे गुण अवगुण आहेत त्याचा निर्माण शेवटी कुठून झाला. हे सगळे गुण आपल्याला देवापासूनच भेटले आहेत. देव इतर कोणी हि नसून आपल्या सारखाच एक आहे ज्यांनी आपल्या वाईट गुणांवर मात करून संपवले आहे.

देव हि आपल्या भक्त साठी कट रचतात, त्यांना हि वाटता कि त्याच्या कडे कोणी लक्ष द्यावा, त्याला हि कोणी प्रेम करावा, देव आपल्या रस्त्यात काठीणाई आणतात मग आपण त्याची आठवण करतो, त्याला साकडं घालतो, त्याला लालच देतो त्याला नवस बोलतो, मग होते आपल्याला त्याची आठवण...

देव हि आहे न प्रेमाचा भूकेला... त्याला पण वाटते मिळावा त्याला हि थोडा भाव..
हम्म खतो न मग असं भाव लगेच नाही पूर्ण करत तोः भक्ताच्या इच्छा
परीक्षा घेतो, वाट बगायला लावतो सहनशीलता बघतो ...

नवसाला पावणारे देवता आहेत...
मग नाही का ते आपल्यासार्केच लालची???
नवस केला कि इच्छा पूर्ण करणारे??
मला खूप प्रश्न पडतात, काय देवाण मध्ये हि भांडणं होतात?
मी दोन देवाण पाशी नवस बोलले तर कोणी त्याच्या भक्ताचा काम केला म्हणून काय त्यांच्यात हि चडा ओढ लागते??
हो हो सगळे देव एकाच आहेत.. :) पण मग एक पावतो आणि एक नाही असे का?

मला खरच त्याला भेटायचा आहे असं माणसा सारखा का वागतो विचारायचा आहे
त्याला कशाची कमी आहे? म्हणून असं माणसाना त्रास देतो? सगळा माहित असताना त्याच्या दैवत दुख का लिहितो?
कोणाच्या मनात कसा भाव हे हि त्याला माहित आहे, कोण त्याच्या वर किती प्रेम करतो हे ती त्याला माहित आहे मग काय अर्थ आहे ह्या परीक्षा देण्याचा..???
बारा देवू आपण परिक्ष... पण निकाल हि त्याला अगोदरच माहित आहे... मग परीक्षा घ्याचीच कशासाठी?

खूप खूप प्रश्न आहेत आणि खूप गोंधळ हि...
मी त्या दिवशी महादेव पाहत होती... त्यात नांदी महादेव ला एक खूप छान प्रश्न विचारतो... तो म्हणतो देवा तुम्ही राक्ष्श ला वरदान देताच का जेव्हा तुम्हाला माहित असतं कि तो पुढे जावून त्याचा दुरुपयोग करणार आहे आणि त्यला शेवटी तुमच्या हाथी मरावा लागणार आहे...

महादेव जे उत्तर देतात ते मला खूप आवडला..
जरी त्यांना पुढे काय होणार आहे हे सगळा माहित असतं, त्यांना माहित असतं कि काय वरदान मागणार आहे त्याच्या मनात काय इच्छा आहेत, त्याने जगाचा कल्याण होणार कि नाही... पण त्यांना एक आशा असते, आशा त्याच्या सुधारण्याची...

तप करतो तेव्हा भक्त देवाची वाट पाहतो कि आता येयील मग येईल आणि मला वरदान मिळेल....
वरदान दिल्यावर देव भक्ताची वाट पाहतात कि आता सुधारेल मग सुधारेल, त्याला त्याची चूक आता कळेल... :)

हि आशा असते त्यांना सगळं माहित असताना हि वरदान द्याला भाग पडते...
आशा माणसाच्या सुधारण्याची..
माणसाने आपली चूक काबुल करण्याची...

सगळं जरी ठरलं आहे... तरी आपल्या हातात त्याला बदलण्याची शक्ती आहे...
ती शक्ती आपल्याला दिली आहे आपल्या निर्णयांनी, आपण आपलं भविष्य घडवू शकतो ह्याचा अर्थ हा आहे...
जरी भविष्य ठरलेलं आहे तरी आपण बरोबर निर्णय घेवून ते भविष्य बदलू शकतो.. दोन निर्णयातून चांगला निवडून बदल घडवू शकतो..

मला कळल आहे आता.. "तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार" ह्या म्हणीचा अर्थ...


कोणी आहे....मला कोणी भेटल...
माझया डोळ्यात पाणी आल की त्याचे हृदय रडते
माझया होटावर हसू अलकी मनाला सुख त्याच्या मिळते
माझी स्वप्ना पूर्णा करण्यासाठी झोप त्यला मत्र लागत नाही
दिवस रात्र माझया गप्पा एकूण ही तो  थकत नाही
माझी चिडचिड होत आहे बघून ही तो रागावत  नाही !!!
---------------------------
तू मनव्तोस म्हणून रुसायला आवडते,
तू हसवतोस म्हणून हसायला आवडते!!
तू बघतोस म्हणून सजायला आवडते,
तू निहार्तोस म्हणून लाजायला आवडते!!
तू झेल्तोस म्हणून फेकायला आवडते.. :)
तू समजून घेतोस म्हणून चिडायला आवडते!!
तू चिडवतोस म्हणून रडायला आवडते,
तू आहेस जीवनात म्हणून जगणे आवडते!!

कोणी तरी पाहिजे….


कोणी तरी पाहिजे….
ह्र्य्दायाचे ठोके वाढवणारा…
तुमच्या नकळत तुमच्या मनातल्या इचछा जपणारा तुम्हाला हसवणारा…
तुम्हाला रडवणारा… तरी सुद्धा खूप खूप आवडणारा
रुसल्यावर मानवणारा… रागाला पळवणारा
स्वत कधी न चिडणारा आणि चिडला तरी खुदकान हसणारा…
तुम्हाला विचित्र नावानी हक मारणारा…
डोळ्यांनी मनातला बोलणारा… हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्या सोबत राहणारा…
माझ्या डोळ्यातून माझ्हे मन जाणणारा
माझा प्रत्येक श्वास ओळखणारा….
कोणी तरी पाहिजे…. मला माझ्या पेक्षा अधिक ओळखणारा

Saturday, September 14, 2013

आवडते मला….


आवडते मला….
तुझ्याशी बोलत रहायला … तू एकात नसताना…
तुला बघत रहायला … तू समोर नसताना….
आवडते मला….
तुला एकात राहायला… तू काही बोलत नसताना…
तुला हाका मारायला…. तू लक्ष देत नसताना…
आवडते मला….
तुझ्या आठवणी हृदयाशी गोंजारायला… तू जवळ नसताना…
तुला चोरून बघायला तू बघत नसताना…

Mi prem kelay…


Mi prem kelay…
Tuzya smith Hasnyawar
Mazya pasun dur hotana olya zalelya tuzya papniwar
Tuzya bolkya dolyanwar, tyanchyatil niragaspanawar
Mazyawar rusun baslelya tuzya galanwar
Ragane lala zalelya tuzya nakawar
Mazhi swapna baghnarya tuzya band dolyanwar
Tuzya Bhabepanawar
Abol rahnarya tuzya othanwar
Warya chya talawar nachnarya tuzya kesanwar
Mazhe ashru pusnarya tuazya hatanwar
Adhar denarya tuzya khandyawar
Dheer denarya shabdhanwar
Mazhi pratek pavulawar sath denarya tuzya pavulanwar
Mazhi pratek chuk maaf karnarya tuzya hrudayawar
Mala kushit ghenarya tuzhya kushiwar
Mala samajnarya tuzya manawar
Mazya sathi garvane unch honarya tuzya manewar
Mazyawar jeevapad prem karnarya tuzyawar
Manapasun mazya manane tuzya manawar prem kelay
… ho mi prem kelay!!